دوشنبه, 29 دی,1399 - سه شنبه, 30 دی,1399 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل سنتی کریاس اصفهان

اصفهان، خیابان استانداری ، کوچه ژاله، کوچه شهید عمرانی، پلاک 39، پارکینگ پشت مطبخ
6,940,000 ریال
تا 25% تخفیف

5,210,000 ریال

موقعیت هتل سنتی کریاس روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته بلبل دو تخته بلبل 2 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 25% تخفیف 6,940,000 ریال 5,210,000 ریال
دوتخته مینا دوتخته مینا 2 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 11% تخفیف 5,810,000 ریال 5,210,000 ریال
دوتخته لاجورد دوتخته لاجورد 2 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 24% تخفیف 6,940,000 ریال 5,300,000 ریال
دوتخته کبود دوتخته کبود 2 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 25% تخفیف 6,940,000 ریال 5,210,000 ریال
دوتخته قرقاول دوتخته قرقاول 2 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 25% تخفیف 6,940,000 ریال 5,210,000 ریال
دوتخته شاهین دوتخته شاهین 2 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 25% تخفیف 6,940,000 ریال 5,210,000 ریال
دوتخته سرو دوتخته سرو 2 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 25% تخفیف 8,980,000 ریال 6,740,000 ریال
دوتخته طاووس دوتخته طاووس 2 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 25% تخفیف 8,980,000 ریال 6,740,000 ریال
سه تخته هما سه تخته هما 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 25% تخفیف 11,020,000 ریال 8,360,000 ریال
سه تخته فیروزه سه تخته فیروزه 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 25% تخفیف 11,020,000 ریال 8,270,000 ریال
سه تخته گنبد سه تخته گنبد 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 25% تخفیف 11,020,000 ریال 8,270,000 ریال
سه تخته سیمرغ سه تخته سیمرغ 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 25% تخفیف 12,380,000 ریال 9,290,000 ریال
سوئیت سه نفره هدهد سوئیت سه نفره هدهد 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 25% تخفیف 11,020,000 ریال 8,270,000 ریال
سوئیت چهارنفره یاقوت سوئیت چهارنفره یاقوت 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 25% تخفیف 13,060,000 ریال 9,890,000 ریال
چهار نفره زمرد چهار نفره زمرد 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 25% تخفیف 14,420,000 ریال 10,820,000 ریال
هتل های نزدیک
شروع قیمت 2,600,000 ریال
اصفهان، خیابان آمادگاه، مقابل هتل عباسی، هتل سفیر اصفهان.
شروع قیمت 2,210,000 ریال
اصفهان، خیابان حافظ،هتل ستاره اصفهان.
شروع قیمت 1,780,000 ریال
خیابان سپه ، خیابان مسجد حکیم ، کوچه باغ قلندرها(کوچه شماره 7) ، هتل سنتی اصفهان