وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5886
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6207
کلاس پرواز
Q

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6207
کلاس پرواز
J

زاگرس ایرلاین
شرکت هواپیمایی
زاگرس ایرلاین
مدل
Boeing
شماره پرواز
4103
کلاس پرواز
N

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
نامشخص
شماره پرواز
5886
کلاس پرواز
Y